ISI YALITIMI NEDİR ?

 

Sağlıklı bir sistemdir;

Bina içindeki su buharını dengeleyerek binaya nefes aldırır. İç hava kalitesini yükseltir.

Ekonomik sistemdir;

Isıtma ve soğutma giderlerinde %50’yr varan tasarruf sağlar. Yeni yapılan binalarda sistemin kullanılması ile ısıtma ve soğutma tesisatı daha düşük kapasiteli kurulabileğinden ilk yatırım maliyet düşük olur.

Çevre dostu bir sistemdir;

Enerjinin verimli kullanılması sonucunda daha az fosil yakıt tüketimi sayesinde hava kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur

Uzun ömürlü bir sistemdir;

Bina ömrü boyunca ısı yaltımı sağlar. Bina dış kaplaması sıcak tarafta kalacağından binanızı yıllar boyu maruz kalacağı dış etkilerden korur. Yapınızın ömrünü uzatır.

Dekoratif bir sistemdir;

Binaların dış cephesinde uyguladığında binaya estetik açıdan farklı bir boyut kazandıran tasarımların yapılmasına olanak sağlar.

 

Neden Cephelerin Yalıtımı?

Yapılarda ısı enerjisinin büyük bir bölümü dış cephelerden kaybolmakta ve bu kayıp toplam ısı enerjisinin yarısını teşkil etmektedir.

Binalarda ısı yalıtımı sağlamak amacıyla önerilen duvarların içeriden yalıtımı veya sandviç duvar sistemi gibi yöntemlerle, ısı köprilerinin engellenmesi de mümkün değildir.
Amaç tasarruf ise binanızın dış cephesini yalıtmak en etkili tedbirdir.

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ

5 Aralık 2009 tarihinde Binalarda Performansı Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik  doğrultusunda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren ülkemizde inşaa edilecek tüm yeni binaların yönetmeliğe uygun yapılması ve ‘’Enerji Kimlik Belgesi’’ alması zorunlu hale getirilmiştir.

Mevcut binalar ise 2017 Mayıs ayına kadar söz konusu Enerji Kimlik Belgesi’ni alması gerekmektedir.

Bu belge yapı kullanım izin belgenin ayrılmaz bir parçası olacak, her türlü bina bina ile ilgili alım satım işlemlerinde bu belgenin düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.

Enerji kimlik belgesinde binalar tıpki beyaz eşyalarındaki gibi ‘’A’’ ile ‘’G’’ arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılacaktır. Enerji Kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salınımına sahip olamayacaklar.

Content Image

Content Image